OPPIMISANALYTIIKKA 
HALTUUN

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi koulutuksessa.
NAVIGOI SIVUA
NAVIGOI SIVUA

KOULUTUKSEN KUVAUS

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksessa Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen. Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

KOULUTUKSEN HYÖDYT

Opit ymmärtämään oppimisdataa

Koulutuksen myötä ymmärrät, mistä oppimisdata muodostuu ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Opit analysoimaan oppimisdataa

Koulutuksen avulla opit keräämään oppimisdataa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan sitä eri keinoin.

Opit hyödyntämään tulokset työssäsi

Koulutuksen kautta opit laatimaan analyysin perusteella konkreettisia työhön sovellettavia toimintamalleja.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Huom! Kyseinen kurssi on suunnattu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Mikäli olet yrityksen edustaja, ota yhteyttä HY+:aan. ​

KOULUTUKSEN ETENEMINEN

Koulutus sisältää kaksi moduulia, joista ensimmäinen on kaikille osallistujille yhteinen. Toisen moduulin osallistuja valitsee oman työnkuvan perusteella. Voit osallistua ainoastaan joko moduuliin 2A tai 2B. Jos perusteet on jo hallussa, voi osallistua pelkästään moduuliin 2.

Kaikki osallistujat

MODUULI 1: Johdatus oppimisanalytiikkaan (2 op)

Opettajat

MODUULI 2A: Oppimisanalytiikka opettajan apuna (4 op)

TAI

Oppilaitoksen johtajat

MODUULI 2B: Tiedolla johtaminen oppilaitoksissa (4 op)

AIKATAULU JA SIJAINTI

 • Koulutus toteutetaan kolme kertaa vuosina 2022–2024
 • Ensimmäinen koulutuskierros toteutetaan lukuvuonna 2022–2023, toinen kevät-syyslukukaudella 2023 ja kolmas lukuvuonna 2023-2024
 • Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena poislukien Helsingissä järjestettävää hankkeen päätösseminaaria, joka myös streamataan verkkoon.
 • Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista “live”-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä etäyhteyksin
 • Mukana olevat asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia koulutuksen aikana

KOULUTUKSEN AIKATAULU

SYKSYLLÄ 2023 ALKAVA KOULUTUS

Ilmoittautuminen on päättynyt

MODUULI 1: JOHDATUS OPPIMISANALYTIIKKAAN

Osallistuminen: Kaikki osallistujat

Ajankohta: 25.9.–24.11.2023

Paikka: Kokonaan verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 25.9. klo 14-16, Koulutuksen aloituswebinaari. Webinaarissa tutustumme koulutuskokonaisuuteen, käytännön järjestelyihin sekä aloitamme matkan oppimisanalytiikan juurille.
  • 13.10. klo 8-9 casetapaaminen
  • 6.11. klo 15-16 casetapaaminen
  • Verkkojakso päättyy 24.11.2023

MODUULI 2A: OPPIMISANALYTIIKKA OPETTAJAN APUNA

Osallistuminen: Opettajat

Ajankohta: 4.12.2023 – 11.3.2024

Paikka: Verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 4.12.2023 klo 10.00-15.00, Orientaatio
  • 15.1.2024 klo 10.00-15.00, Datapaja 1
  • 2.2.2024 klo 10.00-15.00, Datapaja 2
  • 11.3.2024 klo 10.00-15.00, Loppuseminaari

MODUULI 2B: TIEDOLLA JOHTAMINEN OPPILAITOKSISSA

Osallistuminen: Oppilaitosten johtajat

Ajankohta: 5.12.2023 – 5.3.2024

Paikka: Verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 5.12.2023 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 1
  • 17.1.2024 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 2
  • 30.1.2024 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 3
  • 14.2.2024 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 4
  • 5.3.2024 klo 9.00-15.00, koulutuspäivä 5
 •  

TIEDOSTA TUKEA OPPIMISEEN JA PEDAGOGISEEN JOHTAMISEEN -HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI 15.3.2024 klo 10-15 Helsingin yliopiston Minervatori (Siltavuorenpenger 5A) ja verkossa  

Hankkeen päätösseminaarissa esitellään ja jaetaan hankkeen aikana syntyneitä oppeja ja hyviä käytäntöjä sekä luodaan ajankohtaiskatsaus oppimisanalytiikan tilanteeseen sekä tulevaisuuden tarpeisiin oppilaitoksissa. Seminaari toimii myös verkostoitumisen areenana oppimisanalytiikan kehittämisen ja soveltamisen parissa toimiville.

 Kohderyhmä

Seminaari on tarkoitettu koulutuksessa mukana olleille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaaripäivän sisällöt täydentävät koulutuksen aiempia kokonaisuuksia.

 Ohjelma:

9.30   Aamukahvit lähiosallistujille

10.00 Tervetuloa!

10.05 Kohti (opettajien) datalukutaitoa datafikaation ajassa, Lauri Palsa, Jyväskylän yliopisto

10.50 Tekoäly ja datatalous, Tarmo Toikkanen, Sitra

11.10 Tekoäly ja data opetuksen ja oppimisen tukena, Ari Alamäki, Haaga-Helia

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Työpajatyöskentelyä ryhmissä

Oppilaiden resilienssin tukeminen ennaltaehkäisevän skaalautuvan intervention avulla, Katariina Alanko, Turun yliopisto

-Pajassa tutustumme tutkimuslähtöiseen materiaaliin, jonka avulla voidaan tukea oppilaiden kouluhyvinvointia.

Käytännön vinkkejä tiedon hyödyntämiseen, Jussi-Pekka Järvinen, Helsingin yliopisto ja Aleksi Lahti, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

-Pajassa tutustutaan tapoihin hyödyntää tietoa opetuksen kehittämisessä ja digitalisaation johtamisessa oppilaitoksissa.

Itseohjautuvuus ja oppimisanalytiikka (etäpaja), Anni Silvola, Oulun yliopisto

-mahdollisuus seurata pajaa myös paikan päällä

-pajassa tutustutaan erilaisiin näkymiin ja harjoitteisiin siitä, miten analytiikkatuetut pedagogiset käytänteet tukevat itseohjautuvuutta 

Oppimisen tuen salkut (OTuS): sähköiset tukimateriaalit perusopetukseen, Sonja Julkunen, Turun yliopisto

-mahdollisuus osallistua myös etänä

-Työpajassa tutustutaan luku- ja laskutaidon materiaaleihin, joita opettaja voi tarjota tukea tarvitseville oppilaille. Osallistuja saa myös OTuS-käyttökoulutuksen.

14.00 Paneelikeskustelu, hankkeen kouluttajat ja työpajan vetäjät

15.00 Seminaari päättyy

Tervetuloa mukaan!

TUTUSTU KOULUTTAJIIN

Koulutuksessamme “Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen” (6 op) sinua kouluttavat oppimisanalyytikan ammattilaiset Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Suomen eOppimiskeskus ry:stä.