Oppimisanalytiikka

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi koulutuksessa. Suosittu oppimisanalytiikkakoulutus on saanut jatkoa. Seuraava toteutus käynnistyy syksyllä 2022. Ilmoittautuminen syksyn koulutukseen päättyy 2.10.2022

KOKEMUKSIA OSALLISTUJILTA

“Sain tarvittavaa tietoa hyvin ja pystyin hyödyntämään sekä mallintamaan sitä omaan toimintaani. Tiedolla johtamisessa osaan nyt hyödyntää laajemmin dataa sekä tiedostan sen, että visuaalisuuden merkitystä ei voi koskaan liiemmälti korostaa.”

"Erinomaisen hyvä johdantojakso, kiitos! Peruskäsitteet avattiin hyvin ja tehtävät tukivat niiden omaksumista.”

”Kurssi oli informatiivinen ja podcastit erinomaisia.”

koulutuksen HYÖDYT

Opit ymmärtämään oppimisdataa

Koulutuksen myötä ymmärrät, mistä oppimisdata muodostuu ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Opit analysoimaan oppimisdataa

Koulutuksen avulla opit keräämään oppimisdataa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan sitä eri keinoin.

Opit hyödyntämään tulokset työssäsi

Koulutuksen kautta opit laatimaan analyysin perusteella konkreettisia työhön sovellettavia toimintamalleja.

Oletko yrityksen edustaja?

Oppimisanalytiikka-koulutus on suunnattu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Jos olet yrityksen edustaja, ota yhteyttä HY+:aan.

MITEN OPPIMISANALYTIIKKA TOIMII?

Valkoinen nuoli
Oppimisdatan keruu eri tietolähteistä
Esim. Wilma, Moodle, Tilastokeskus
Oppimisdatan analyysi eri menetelmin
Esim. tilastollinen analyysi, kyselytutkimukset

oppimisanalytiikka

Valkoinen nuoli
PROSESSIN JATKUVA 
KEHITTÄMINEN
Valkoinen nuoli
TULOSTEN hyödyntäminen opetuksessa tai johtamisessa
Esim. sopivien työskentelytapojen valitseminen ja tuen kohdentaminen kursseilla

Seuraava aloitus

Ilmoittautuminen syksyn 2022 koulutukseen päättyy 2.10.2022 Kaikille yhteinen johdantomoduuli 13.10.-23.11.2022
Syventävä jatkomoduuli vaihtoehtoisesti 2A tai 2B. Moduuli 2A: Oppimisanalytiikka opettajan apuna toteutetaan 30.11.2022-15.2.2023, Moduuli 2B: Tiedolla johtaminen oppilaitoksissa toteutetaan 29.11.2022-14.2.2023

Kenelle suunnattu

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Koulutuspaikka

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa. Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista "live"-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä etäyhteyksin. Koulutuksen asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia valtakunnallisen verkkokoulutuksen aikana.

Tutustu koulutuksen sisältöön

Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen (6 op)

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksessa Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Sisältö

Koulutus sisältää kaksi moduulia, joista ensimmäinen on kaikille osallistujille yhteinen. Toisen moduulin osallistuja valitsee oman työnkuvansa perusteella. Moduulit ovat:

Kaikille osallistujille yhteinen: 1. Johdatus oppimisanalytiikkaan (2 op)

Tavoitteena on vastata kysymyksiin: Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa? Mistä oppimisdata muodostuu ja miten sitä voi hyödyntää? Minkälaisia lainsäädännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä oppimisdatan hyödyntämiseen liittyy? Mitä tekoäly voi tuoda opetukseen? Jos perusteet on jo hallussa, voi osallistua pelkästään moduuliin 2 tekemällä suunnitelman syventäviä tehtäviä varten, joita työstetään jatkomoduuleissa.

Opettajille: 2A. Oppimisanalytiikka opettajan apuna (4 op)

Moduulissa työskennellään omasta ryhmästä kerätyn oppismisdatan parissa. Tavoitteena on, että osallistujalle muodostuu käsitys siitä, miten hän voi hyödyntää oppimisdataa omien oppijoidensa oppimisen edistämisessä. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi datan kerääminen, erilaiset tavat analysoida ja raportoida tuloksia, tietoturvan ja tietosuojan merkitys datan keräämisessä, säilyttämisessä ja analysoinnissa sekä reagointimallit tulosten perusteella. Osallistujat voivat hyödyntää työskentelyssä omista opetustilanteistaan kerättyä dataa, mutta myös mallidataa on tarvittaessa saatavilla.

                        TAI

Oppilaitosten johtajille: 2B. Tiedolla johtaminen oppilaitoksissa (4 op)

Koulutuksessa käsitellään oppimisanalytiikkaa tietoperusteisen oppilaitosjohtamisen apuna. Koulutus syventää osallistujan ymmärrystä oman oppilaitoksen datavirroista ja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä datan hyödyntämisestä johdon tukena. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa perusmenetelmät oman organisaation käytössä olevan datan käsittelyyn, menetelmiä tiedon visualisointiin, raportointiin ja tulkintaan sekä hyödyntämään tuotettua tietoa johdon tehtävissä. Koulutuksessa laaditaan datankäyttösuunnitelma, joka pohjautuu omassa oppilaitoksessa kertyvään tietoon.

Hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä loppuvuodesta 2023. Tapahtuma streamataan. Tapahtuman ohjelma sekä tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosina 2022–2023.

Ensimmäinen koulutuskierros toteutetaan lukuvuonna 2022–2023, toinen syyslukukaudella 2023. 

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena. Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista “live”-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä etäyhteyksin. Koulutuksen asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia valtakunnallisen verkkokoulutuksen aikana.

Koulutuksen aikataulu:

MODUULI 1: JOHDATUS OPPIMISANALYTIIKKAAN

Osallistuminen: Kaikki osallistujat

Ajankohta: 13.10.–23.11.2022

Paikka: Kokonaan verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 13.10.2022 klo 14–16, Koulutuksen Aloituswebinaari. Tapaamisessa tutustumme koulutuskokonaisuuteen, käytännön järjestelyihin sekä aloitamme matkan oppimisanalytiikan juurille.
  • Muut tapaamisajankohdat tarkentuvat myöhemmin

MODUULI 2A: OPPIMISANALYTIIKKA OPETTAJAN APUNA

Osallistuminen: Opettajat

Ajankohta: 30.11.2022 – 15.2.2023

Paikka: Verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 30.11.2022 klo 10.00-15.00, Orientaatio
  • 7.12.2022 klo 10.00-15.00, Datapaja 1
  • 18.1.2023 klo 10.00-15.00, Datapaja 2
  • 15.2.2023 klo 10.00-15.00, Loppuseminaari

 

MODUULI 2B: TIEDOLLA JOHTAMINEN OPPILAITOKSISSA

Osallistuminen: Perusopetuksen ja toisen asteen rehtorit

Ajankohta: 29.11.2022 – 14.2.2023

Paikka: Verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 29.11.2022 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 1
  • 14.12.2022 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 2
  • 17.1.2023 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 3
  • 1.2.2023 klo 9.00-11.30, koulutuspäivä 4
  • 14.2.2023 klo 9.00-15.30, koulutuspäivä 5
 
Huom! Voit osallistua ainoastaan joko moduuliin 2A tai 2B. Mikäli olet opettaja, on moduuli 2A sinulle oikea vaihtoehto. Mikäli olet oppilaitoksen johtaja, niin valitse moduuli 2B.

Koulutuksen sisällöstä vastaavat oppimisanalytiikan ammattilaiset:

Helsingin yliopisto

 • Petri Ihantola (TkT) on oppimisanalytiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Petrillä on yli 15 vuoden kokemus verkko-opetuksen ja erityisesti oppimisanalytiikan kehittämisestä ja tutkimuksesta.
 • Erkki Kaila (FT) on tutkinut digitaalista oppimista ja oppimisanalytiikkaa yli 10 vuoden ajan, ja hän on myös yksi laajasti käytössä olevan ViLLE-oppimisjärjestelmän alkuperäiskehittäjistä.

Turun yliopisto, Oppimisanalytiikan keskus

 • Tomi Rautaoja (FM) toimii Turun yliopiston ViLLE-tiimissä tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana. 
 • Petra Enges-Pyykönen (FM) toimii niin ikään Turun yliopiston ViLLE-tiimissä tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana.

Suomen eOppimiskeskus ry

 • Kaisa Honkonen (ins. AMK) on pitkän linjan TVT-kouluttaja. Kaisan osaamisalaa ovat oppimisanalytiikan ohella mm. digitaaliset oppimis- ja ohjausprosessit.

Pääset koulutuksen ilmoittautumiseen painamalla tästä.

TUTUSTU KOULUTTAJIIN

Koulutuksessamme “Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen” (6 op) sinua kouluttavat oppimisanalyytikan ammattilaiset Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Suomen eOppimiskeskus ry:stä.

Yhteistyössä