Oppimisanalytiikka

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi koulutuksessa.
Ilmoittautuminen hankkeen loppuseminaariin on nyt käynnissä.

Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen -seminaari

Ajankohta: 15.3.2024 kello 10-15

Toteutustapa: Hybridi

Paikka: Helsingin yliopiston Minervatori (Siltavuorenpenger 5A)

Hinta: Maksuton

 Tervetuloa mukaan seminaariin, jossa tarkastellaan oppimisanalytiikan ajankohtaisia kuulumisia ja tulevaisuuden näkymiä sekä Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen – täydennyskoulutushankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä. Hankkeen päätösseminaarissa esitellään ja jaetaan hankkeen aikana syntyneitä oppeja ja hyviä käytäntöjä sekä luodaan ajankohtaiskatsaus oppimisanalytiikan tilanteeseen sekä tulevaisuuden tarpeisiin oppilaitoksissa. Seminaari toimii myös verkostoitumisen areenana oppimisanalytiikan kehittämisen ja soveltamisen parissa toimiville. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.3 (lähiosallistuminen)/ 12.3 (verkko-osallistuminen).

 

 Kohderyhmä:

Seminaari on tarkoitettu koulutuksessa mukana olleille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaaripäivän sisällöt täydentävät koulutuksen aiempia kokonaisuuksia.

Ohjelma:

9.30   Aamukahvit lähiosallistujille

10.00 Tervetuloa! 

10.05 Kohti (opettajien) datalukutaitoa datafikaation ajassa, Lauri Palsa, Jyväskylän yliopisto

10.50 Tekoäly ja datatalous, Tarmo Toikkanen, Sitra

11.10 Tekoäly ja data opetuksen ja oppimisen tukena, Ari Alamäki, Haaga-Helia

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Työpajatyöskentelyä ryhmissä

Oppilaiden resilienssin tukeminen ennaltaehkäisevän skaalautuvan intervention avulla, Katariina Alanko, Turun yliopisto

-Pajassa tutustumme tutkimuslähtöiseen materiaaliin, jonka avulla voidaan tukea oppilaiden kouluhyvinvointia.

Käytännön vinkkejä tiedon hyödyntämiseen, Jussi-Pekka Järvinen, Helsingin yliopisto ja Aleksi Lahti, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

-Pajassa tutustutaan tapoihin hyödyntää tietoa opetuksen kehittämisessä ja digitalisaation johtamisessa oppilaitoksissa.

Itseohjautuvuus ja oppimisanalytiikka (etäpaja), Anni Silvola, Oulun yliopisto

-mahdollisuus seurata pajaa myös paikan päällä

-pajassa tutustutaan erilaisiin näkymiin ja harjoitteisiin siitä, miten analytiikkatuetut pedagogiset käytänteet tukevat itseohjautuvuutta 

Oppimisen tuen salkut (OTuS): sähköiset tukimateriaalit perusopetukseen, Sonja Julkunen, Turun yliopisto

-mahdollisuus osallistua myös etänä

-Työpajassa tutustutaan luku- ja laskutaidon materiaaleihin, joita opettaja voi tarjota tukea tarvitseville oppilaille. Osallistuja saa myös OTuS-käyttökoulutuksen.

14.00 Paneelikeskustelu, hankkeen kouluttajat ja työpajan vetäjät

15.00 Seminaari päättyy

Tervetuloa mukaan!

KOKEMUKSIA OSALLISTUJILTA

“Sain tarvittavaa tietoa hyvin ja pystyin hyödyntämään sekä mallintamaan sitä omaan toimintaani. Tiedolla johtamisessa osaan nyt hyödyntää laajemmin dataa sekä tiedostan sen, että visuaalisuuden merkitystä ei voi koskaan liiemmälti korostaa.”

"Erinomaisen hyvä johdantojakso, kiitos! Peruskäsitteet avattiin hyvin ja tehtävät tukivat niiden omaksumista.”

”Kurssi oli informatiivinen ja podcastit erinomaisia.”

koulutuksen HYÖDYT

Opit ymmärtämään oppimisdataa

Koulutuksen myötä ymmärrät, mistä oppimisdata muodostuu ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Opit analysoimaan oppimisdataa

Koulutuksen avulla opit keräämään oppimisdataa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan sitä eri keinoin.

Opit hyödyntämään tulokset työssäsi

Koulutuksen kautta opit laatimaan analyysin perusteella konkreettisia työhön sovellettavia toimintamalleja.

Oletko yrityksen edustaja?

Oppimisanalytiikka-koulutus on suunnattu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Jos olet yrityksen edustaja, ota yhteyttä HY+:aan.

MITEN OPPIMISANALYTIIKKA TOIMII?

Valkoinen nuoli
Oppimisdatan keruu eri tietolähteistä
Esim. Wilma, Moodle, Tilastokeskus
Oppimisdatan analyysi eri menetelmin
Esim. tilastollinen analyysi, kyselytutkimukset

oppimisanalytiikka

Valkoinen nuoli
PROSESSIN JATKUVA 
KEHITTÄMINEN
Valkoinen nuoli
TULOSTEN hyödyntäminen opetuksessa tai johtamisessa
Esim. sopivien työskentelytapojen valitseminen ja tuen kohdentaminen kursseilla

Seuraava aloitusPäätösseminaari 15.3.2024

Kenelle suunnattu

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Koulutuspaikka

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa. Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista "live"-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä etäyhteyksin. Koulutuksen asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia valtakunnallisen verkkokoulutuksen aikana.

TUTUSTU KOULUTTAJIIN

Koulutuksessamme “Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen” (6 op) sinua kouluttavat oppimisanalyytikan ammattilaiset Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Suomen eOppimiskeskus ry:stä.

Yhteistyössä