Oppimisanalytiikka

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi koulutuksessa. Suosittu oppimisanalytiikkakoulutus on saanut jatkoa. Kevään 2023 johdantomoduuli on käynnissä. Jos hallitset jo perusteet, voit ilmoittautua suoraan 2A tai 2B -moduuliin 10.4.2023 mennessä!

KOKEMUKSIA OSALLISTUJILTA

“Sain tarvittavaa tietoa hyvin ja pystyin hyödyntämään sekä mallintamaan sitä omaan toimintaani. Tiedolla johtamisessa osaan nyt hyödyntää laajemmin dataa sekä tiedostan sen, että visuaalisuuden merkitystä ei voi koskaan liiemmälti korostaa.”

"Erinomaisen hyvä johdantojakso, kiitos! Peruskäsitteet avattiin hyvin ja tehtävät tukivat niiden omaksumista.”

”Kurssi oli informatiivinen ja podcastit erinomaisia.”

koulutuksen HYÖDYT

Opit ymmärtämään oppimisdataa

Koulutuksen myötä ymmärrät, mistä oppimisdata muodostuu ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Opit analysoimaan oppimisdataa

Koulutuksen avulla opit keräämään oppimisdataa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan sitä eri keinoin.

Opit hyödyntämään tulokset työssäsi

Koulutuksen kautta opit laatimaan analyysin perusteella konkreettisia työhön sovellettavia toimintamalleja.

Oletko yrityksen edustaja?

Oppimisanalytiikka-koulutus on suunnattu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Jos olet yrityksen edustaja, ota yhteyttä HY+:aan.

MITEN OPPIMISANALYTIIKKA TOIMII?

Valkoinen nuoli
Oppimisdatan keruu eri tietolähteistä
Esim. Wilma, Moodle, Tilastokeskus
Oppimisdatan analyysi eri menetelmin
Esim. tilastollinen analyysi, kyselytutkimukset

oppimisanalytiikka

Valkoinen nuoli
PROSESSIN JATKUVA 
KEHITTÄMINEN
Valkoinen nuoli
TULOSTEN hyödyntäminen opetuksessa tai johtamisessa
Esim. sopivien työskentelytapojen valitseminen ja tuen kohdentaminen kursseilla

Seuraava aloitus2023 vuoden koulutus käynnistyy 7.2.2023

Kenelle suunnattu

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Koulutuspaikka

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa. Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista "live"-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä etäyhteyksin. Koulutuksen asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia valtakunnallisen verkkokoulutuksen aikana.

TUTUSTU KOULUTTAJIIN

Koulutuksessamme “Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen” (6 op) sinua kouluttavat oppimisanalyytikan ammattilaiset Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Suomen eOppimiskeskus ry:stä.

Yhteistyössä