Oppimisanalytiikka

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi koulutuksessa. Osaatko jo perusteet? Osallistu moduuliin 2 keväällä 2021.

koulutuksen HYÖDYT

Opit ymmärtämään oppimisdataa

Koulutuksen myötä ymmärrät, mistä oppimisdata muodostuu ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Opit analysoimaan oppimisdataa

Koulutuksen avulla opit keräämään oppimisdataa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan sitä eri keinoin.

Opit hyödyntämään tulokset työssäsi

Koulutuksen kautta opit laatimaan analyysin perusteella konkreettisia työhön sovellettavia toimintamalleja.

Oletko yrityksen edustaja?

Oppimisanalytiikka-koulutus on suunnattu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Tutustu vastaavaan yrityksille suunnattuun tiedolla johtamisen koulutukseen.

MITEN OPPIMISANALYTIIKKA TOIMII?

Valkoinen nuoli
Oppimisdatan keruu eri tietolähteistä
Esim. Wilma, Moodle, Tilastokeskus
Oppimisdatan analyysi eri menetelmin
Esim. tilastollinen analyysi, kyselytutkimukset

oppimisanalytiikka

Valkoinen nuoli
PROSESSIN JATKUVA 
KEHITTÄMINEN
Valkoinen nuoli
TULOSTEN hyödyntäminen opetuksessa tai johtamisessa
Esim. sopivien työskentelytapojen valitseminen ja tuen kohdentaminen kursseilla

Seuraava aloitus

Toinen moduuli alkaa 18.1.2021. Moduuliin 2 voi osallistua, jos on suorittanut sitä ennen moduulin 1 tai on muuten oppinut perusteet oppimisanalytiikasta.

Kenelle suunnattu

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Koulutuspaikka

Koulutus tapahtuu kokonaisuudessaan verkossa Helsingin lähiopetusryhmää lukuunottamatta. Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista "live"-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä. Oulun yliopiston asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia valtakunnallisen verkkokoulutuksen aikana.

Tutustu koulutuksen sisältöön

Oppimisanalytiikka: Tiedosta apua oppimisen edistämiseen (6 op)

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksessa Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Sisältö

Koulutus sisältää kaksi moduulia, joista ensimmäinen on kaikille osallistujille yhteinen. Toisen moduulin osallistuja valitsee oman työnkuvansa perusteella. Moduulit ovat:

Kaikille osallistujille yhteinen: 1. Johdatus oppimisanalytiikkaan (2 op)

Tavoitteena on vastata kysymyksiin: Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa? Mistä oppimisdata muodostuu ja miten sitä voi hyödyntää? Minkälaisia lainsäädännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä oppimisdatan hyödyntämiseen liittyy? Mitä tekoäly voi tuoda opetukseen? Jos perusteet on jo hallussa, voi osallistua pelkästään moduuliin 2.

Opettajille: 2A. Oppimisanalytiikka opettajan apuna (4 op)

Moduulissa työskennellään omasta ryhmästä kerätyn oppismisdatan parissa. Tavoitteena on, että osallistujalle muodostuu käsitys siitä, miten hän voi hyödyntää oppimisdataa omien oppijoidensa oppimisen edistämisessä. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi datan kerääminen, erilaiset tavat analysoida ja raportoida tuloksia, tietoturvan ja tietosuojan merkitys datan keräämisessä, säilyttämisessä ja analysoinnissa sekä reagointimallit tulosten perusteella. Osallistujat voivat hyödyntää työskentelyssä omista opetustilanteistaan kerättyä dataa, mutta myös mallidataa on tarvittaessa saatavilla.

                        TAI

Oppilaitosten johtajille: 2B. Tiedolla johtaminen oppilaitoksissa (4 op)

Koulutuksessa käsitellään oppimisanalytiikkaa tietoperusteisen oppilaitosjohtamisen apuna. Koulutus syventää osallistujan ymmärrystä oman oppilaitoksen datavirroista ja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä datan hyödyntämisestä johdon tukena. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa perusmenetelmät oman organisaation käytössä olevan datan käsittelyyn, menetelmiä tiedon visualisointiin, raportointiin ja tulkintaan sekä hyödyntämään tuotettua tietoa johdon tehtävissä. Koulutuksessa laaditaan datankäyttösuunnitelma, joka pohjautuu omassa oppilaitoksessa kertyvään tietoon.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosina 2020–2021.

Ensimmäinen koulutuskierros toteutetaan lukuvuonna 2020–2021, toinen syyslukukaudella 2021. 

Ensimmäinen koulutuskierros toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena Helsingin lähiryhmää lukuunottamatta. Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista “live”-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä.​ Oulun yliopiston asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia valtakunnallisen verkkokoulutuksen aikana.

Ensimmäisen koulutuskierroksen aikataulu:

MODUULI 1: JOHDATUS OPPIMISANALYTIIKKAAN

Osallistuminen: Kaikki osallistujat

Ajankohta: 5.10.–22.11.2020 

Paikka: Kokonaan verkossa, myös Helsingin lähiryhmään ilmoittautuneet

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • Koulutuksen avaustapaaminen tiistaina 6.10. klo 14–16. Tapaamisessa tutustumme koulutuskokonaisuuteen, käytännön järjestelyihin sekä aloitamme matkan oppimisanalytiikan juurille.

MODUULI 2A: OPPIMISANALYTIIKKA OPETTAJAN APUNA

Osallistuminen: Opettajat

Ajankohta: 18.1.–28.3.2021 

Paikka: Verkossa, Helsingin lähiryhmään ilmoittautuneilla lähitapaamiset Helsingissä

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • Pe 22.1. Orientaatio
  • Pe 12.2. Datapaja 1
  • Pe 26.2. Datapaja 2

Helsingissä pidettävät lähipäivät:

  • Tarkentuvat lähempänä ajankohtaa – pidetään tilanteen salliessa
  • Mikäli emme pysty järjestämään lähipäiviä koronaepidemian takia, järjestämme ne verkon kautta

MODUULI 2B: TIEDOLLA JOHTAMINEN OPPILAITOKSISSA

Osallistuminen: Oppilaitosten johtajat

Ajankohta: 18.1.–28.3.2021 

Paikka: Verkossa, Helsingin lähiryhmään ilmoittautuneilla lähitapaamiset Helsingissä

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • Ti 2.2. Datan kertyminen
  • Ke 17.2. Lainsäädäntö
  • To 25.3. Kehitystyö omassa oppilaitoksessa

Helsingissä pidettävät lähipäivät:

  • Tarkentuvat lähempänä ajankohtaa – pidetään tilanteen salliessa
  • Mikäli emme pysty järjestämään lähipäiviä koronaepidemian takia, järjestämme ne verkon kautta
Huom! Voit osallistua ainoastaan joko moduuliin 2A tai 2B. Mikäli olet opettaja, on moduuli 2A sinulle oikea vaihtoehto. Mikäli olet oppilaitoksen johtaja, niin valitse moduuli 2B.

Koulutuksen sisällöstä vastaavat oppimisanalytiikan ammattilaiset:

Helsingin yliopisto

 • Petri Ihantola (TkT) on oppimisanalytiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Petrillä on yli 15 vuoden kokemus verkko-opetuksen ja erityisesti oppimisanalytiikan kehittämisestä ja tutkimuksesta.
 • Erkki Kaila (FT) on tutkinut digitaalista oppimista ja oppimisanalytiikkaa yli 10 vuoden ajan, ja hän on myös yksi laajasti käytössä olevan ViLLE-oppimisjärjestelmän alkuperäiskehittäjistä.

Turun yliopisto, Oppimisanalytiikan keskus

 • Tomi Rautaoja (FM) toimii Turun yliopiston ViLLE-tiimissä tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana. 
 • Petra Enges-Pyykönen (FM) toimii niin ikään Turun yliopiston ViLLE-tiimissä tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana.

Suomen eOppimiskeskus ry

 • Kaisa Honkonen (ins. AMK) on pitkän linjan TVT-kouluttaja. Kaisan osaamisalaa ovat oppimisanalytiikan ohella mm. digitaaliset oppimis- ja ohjausprosessit.

Ilmoittauduthan 5.10.2020 alkavaan koulutukseen viimeistään 20.9.

Pääset koulutuksen ilmoittautumiseen painamalla tästä.

TUTUSTU KOULUTTAJIIN

Koulutuksessamme “Oppimisanalytiikka: Tiedosta oppimisen edistämiseen” (6 op) sinua kouluttavat oppimisanalyytikan ammattilaiset Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Suomen eOppimiskeskus ry:stä.

Yhteistyössä