OPPIMISANALYTIIKKA 
HALTUUN

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi koulutuksessa. Osallistu koulutukseen syksyllä 2021.
NAVIGOI SIVUA
NAVIGOI SIVUA

KOULUTUKSEN KUVAUS

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksessa Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen. Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

KOULUTUKSEN HYÖDYT

Opit ymmärtämään oppimisdataa

Koulutuksen myötä ymmärrät, mistä oppimisdata muodostuu ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi.

Opit analysoimaan oppimisdataa

Koulutuksen avulla opit keräämään oppimisdataa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan sitä eri keinoin.

Opit hyödyntämään tulokset työssäsi

Koulutuksen kautta opit laatimaan analyysin perusteella konkreettisia työhön sovellettavia toimintamalleja.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Huom! Kyseinen kurssi on suunnattu ainoastaan perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Mikäli olet yrityksen edustaja, katso vastaavanlainen yrityksille suunnattu koulutuksemme täältä.​

KOULUTUKSEN ETENEMINEN

Koulutus sisältää kaksi moduulia, joista ensimmäinen on kaikille osallistujille yhteinen. Toisen moduulin osallistuja valitsee oman työnkuvan perusteella. Voit osallistua ainoastaan joko moduuliin 2A tai 2B. Jos perusteet on jo hallussa, voi osallistua pelkästään moduuliin 2.

Kaikki osallistujat

MODUULI 1: Johdatus oppimisanalytiikkaan (2 op)

Opettajat

MODUULI 2A: Oppimisanalytiikka opettajan apuna (4 op)

TAI

Oppilaitoksen johtajat

MODUULI 2B: Tiedolla johtaminen oppilaitoksissa (4 op)

AIKATAULU JA SIJAINTI

 • Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosina 2020–2021
 • Ensimmäinen koulutuskierros toteutetaan lukuvuonna 2020–2021, toinen syyslukukaudella 2021
 • Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opetuksena
 • Koulutus koostuu sekä omatoimisesti käytävistä osioista että aikataulutetuista “live”-koulutusosioista, joissa kouluttajat ovat läsnä etäyhteyksin
 • Oulun yliopiston asiantuntijat ohjaavat oppimisprosessia koulutuksen aikana

KOULUTUKSEN AIKATAULU SYKSYLLÄ 2021

MODUULI 1: JOHDATUS OPPIMISANALYTIIKKAAN

Osallistuminen: Kaikki osallistujat

Ajankohta: 23.8.–7.10.2021

Paikka: Kokonaan verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 30.8. klo 14-16, Koulutuksen aloituswebinaari. Webinaarissa tutustumme koulutuskokonaisuuteen, käytännön järjestelyihin sekä aloitamme matkan oppimisanalytiikan juurille.
  • 9.9. klo 14.30-15.30, toinen tapaaminen
  • 20.9. klo 14.30-15.30, kolmas tapaaminen
  • 7.10. klo 8.15-9.00, neljäs tapaaminen

MODUULI 2A: OPPIMISANALYTIIKKA OPETTAJAN APUNA

Osallistuminen: Opettajat

Ajankohta: 5.11.2021 – 28.1.2022

Paikka: Verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 5.11. klo 10-15, Aloituswebinaari
  • 26.11. klo 10-15, Datapaja 1
  • 10.12. klo 10-15, Datapaja 2
  • 28.1. klo 10-15, Loppuwebinaari
 •  

MODUULI 2B: TIEDOLLA JOHTAMINEN OPPILAITOKSISSA

Osallistuminen: Oppilaitosten johtajat

Ajankohta: 17.11.–8.2.2022

Paikka: Verkossa

Verkossa pidettävät lähipäivät kouluttajien johdolla:

  • 17.11. klo 9.00-15.30, Aloituswebinaari
  • 9.12. klo 9.00-15.30, toinen tapaaminen
  • 8.2. klo 9.00-15.30, kolmas tapaaminen
 •  

TUTUSTU KOULUTTAJIIN

Koulutuksessamme “Oppimisanalytiikka: Tiedosta oppimisen edistämiseen” (6 op) sinua kouluttavat oppimisanalyytikan ammattilaiset Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta ja Suomen eOppimiskeskus ry:stä.